andersfrostenson

Stora psalmstipendiet

Ett av AF-stiftelsens ändamål är att främja skapandet av ny psalm. Med stora stipendiet för psalmförfattare vill stiftelsen därför erbjuda möjligheten för en enskild psalmförfattare att frigöra tid för skrivande genom ett stipendium på 30 000 kronor.

Viktig information

Observera att Stora psalmstipendiet inte kommer att delas ut 2024. Det kommer därför inte vara möjligt att skicka in några ansökningar detta år. Vi hänvisar istället till Stipendium för psalm om fred 2025.

Hur går det till?

Du skickar in fem psalmtexter som du själv har skrivit. För att underlätta bedömningen måste texterna presenteras i strofform, utan melodi. Granskningsgruppen kommer inledningsvis inte att få ta del av namnet på den sökande, utan enbart de insända verken. Det är därför viktigt att man inte anger sitt namn på de sidor som innehåller de inlämnade psalmtexterna.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för alla men vi uppmuntrar särskilt yngre psalmförfattare att söka. Stipendiet kan sökas även av dem som tidigare har erhållit ett eller flera andra stipendier från AF-stiftelsen eller gått någon av stiftelsens Psalmskolor. Stora stipendiet kan dock endast erhållas en gång.

När du skickar in din ansökan

Du skickar in fem förslag på egna psalmtexter till vår digitala brevlåda på denna sida. Observera att vi inte tar emot ansökningar på annat sätt. Presentera texterna i strofform, inte placerade under melodislinga, om sådan skulle finnas. (OBS! Bifoga inte melodier eller inspelningar till texterna; de bedöms inte.)

Beslut

Beslut om stipendier fattas av stiftelsens styrelse och kan inte överklagas. Stiftelsen ansvarar för att de inlämnade verken behandlas på ett upphovsrättsligt skyddat sätt.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta stiftelsens kansli.
Sista dag för ansökan: ansökan för 2023 är stängd.

Gör en ansökning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå