andersfrostenson

Lilla psalmstipendiet

Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång vill främja skapande av nya psalmer och utlyser därför stipendier för ändamålet.

Viktig information

Observera att Lilla psalmstipendiet inte kommer att delas ut 2024. Det kommer därför inte vara möjligt att skicka in några ansökningar detta år. Vi hänvisar istället till Stipendium för psalm om fred 2025.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av alla men kan endast erhållas tre gånger. Den som deltagit i psalmskolan kan inte få ytterligare stipendier.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett, som du hittar via länken på denna sida. Tillsammans med ifylld ansökningsblankett ska du skicka tre psalmtexter som du själv har skrivit. De ska presenteras i strofform, enbart som text. Bifoga inte melodier till texterna eller inspelningar av psalmerna – melodier bedöms inte. Observera att vi endast tar emot ansökningar och texter digitalt. Texterna anonymiseras innan de behandlas av stiftelsens styrelse, och det är därför viktigt att den sökande inte skriver sitt namn på de sidor som innehåller psalmtexter.

Beslut

Beslut om stipendier fattas av stiftelsens styrelse och kan inte överklagas. Stiftelsen ansvarar för att de inlämnade verken behandlas på ett upphovsrättsligt skyddat sätt.Texterna anonymiseras innan de behandlas av stiftelsens styrelse, och det är därför viktigt att den sökande inte skriver sitt namn på de sidor som innehåller psalmtexter.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta stiftelsens kansli.

Sista dag för ansökan

Ingen ansökan för 2024.

Gör en ansökning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå