andersfrostenson

Om Anders Frostenson

Om Anders Frostenson

Anders Frostenson avled tidigt på lördagsmorgonen den 4 februari 2006, 99 år gammal i Örebro. Han föddes den 23 april 1906 i Loshults församling, Killeberg i Skåne, som äldsta barnet i en syskonskara på fem. Han var präst, psalmdiktare, översättare och lyriker.

Vid begravningsgudstjänsten i Olaus Petri kyrka i Örebro den 31 mars 2006 var ärkebiskop KG Hammar förrättare, vilken är den enda begravningsgudstjänst han har genomfört som ärkebiskop. Frostenson är därmed en av de få som har fått en officiell begravning av Svenska kyrkan, det vill säga som kan jämföras med en statsbegravning. Vid gudstjänsten sjöngs Frostensons egna psalmer nr 39, 289, 311, 338 och 490 (SvPsb86). Han ligger begravd vid Lovö kyrka tillsammans med sin första hustru Ulla Lidman-Frostenson.

År 1941 ingick han äktenskap med Ulla Lidman (1910–1962). Ulla Lidman var dotter till konstkännaren Carin Thiel och författaren Sven Lidman. Hon blev lärare för missionärsbarn i Kina och Mongoliet, författare och riksdagsman. Efter sitt första äktenskap gifte Anders Frostenson sig med Gerd Nordin (1916–1970) 1965. Äktenskapet avslutades 1968. År 1970 gifte han sig med Sigrid Löfberg Hausel (1916–2001).

Anders Frostenson och Ulla Lidman Frostenson fick tre barn: filmaren och författaren Sven Frostenson (1942–2011), konstnären Karin Lidman Frostenson (1946-) och sjuksköterskan Anna-Clara Frostenson (1948-). Anders Frostenson är farbror till förra akademiledamoten och författaren Katarina Frostenson.

I sin ungdom studerade han språk, litteraturvetenskap och teologi vid Lunds universitet, tog en filosofie kandidatexamen i engelska, slaviska språk och filosofi 1928. År 1932 prästvigdes han i sin studiestad Lund och tillträdde sin första prästtjänst i Gustav Vasa församling i Stockholm 1933, där han stannade till 1949 då han blev kyrkoherde i Lovö församling på Drottningholm. Där blev han kvar till sin pensionering 1971. År 1955 utnämndes han till slottspredikant på Drottningholms slott.

Han debuterade 1931 som en religiöst inspirerad lyriker med diktsamlingen Löftets båge som följdes av en lång rad diktsamlingar. Han publicerade dessutom många betraktelsesamlingar och har översatt Rainer Maria Rilkes diktsamling Pilgrimsboken (Das Buch von der Pilgerschaft) samt Paul Claudels Anden och vattnet (tre av ”Cinq grandes odes”).

År 1969 utsågs han till ledamot av 1969 års psalmkommitté som han var en av initiativtagarna till. Han avgick ur kommittén 1984. Redan inför arbetet med 1937 års psalmbok var han aktiv i psalmarbetet och i den psalmboken ingår nio av hans psalmer, såsom adventspsalmen ”Jesus från Nasaret”. På 1960-talet började han sitt stora psalmarbete som bland annat resulterat i mer än 600 psalmtexter, antingen i original, nyöversättning, revision eller bearbetning.

På 1950-talet grundade han stiftelsen Ansgar Film och gjorde ett 30-tal kortfilmer, bland annat författarporträtt av Bo Bergman, Nils Ferlin, Jan Fridegård, Erik Axel Karlfeldt och Sven Lidman. Stiftelsen ändrade namn och inriktning 1995 och blev Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång, vars syfte blev att främja och fortsätta arbetet med nya psalmer efter 1986 års psalmbok.

År 1960 grundade Anders Frostenson och Harald Göransson Hymnologiska institutet som kom att bli förebilden för arbetet i 1969 års psalmkommitté.

I den nuvarande 1986 års psalmbok bidrar Anders Frostenson med 146 psalmer. I den ekumeniska delen (de 325 första psalmerna) som är gemensam för 13 samfund ingår 52 psalmer av Frostenson med ytterligare texter av honom i flera samfunds egna tillägg.

Hans psalmer är spridda över hela världen och översatta till flera språk. De återfinns i de norska, danska och finska psalmböckerna. I Kyrkornas Världsråds psalmbok Cantate Domino ingår sex av hans psalmer (av totalt 200 från hela världen). Hymnologen Erik Routley, redaktör för Cantate Domino, konstaterar att: ”[…] psalmerna från Sverige (8 st) har gett boken en kvalitet som den inte hade kunnat få från något annat håll. Texterna tenderar att vara bibliska och dogmatiska; troligen de bästa bibliska och dogmatiska texter som överhuvudtaget skrivs i dag. Frostenson visar en fantasirik frihet i behandlingen av bibelstoffet, vilket saknar sitt motstycke någon annanstans”. Anders Frostensons texter ingår även i barnpsalmböcker där den första var Kyrkovisor för barn (1960). Han har också själv skrivit barnböcker, såsom Möss i månsken som utkom under 1950-talet och tonsattes av Laci Boldemann; Spirre Spindels flygresa (1956) och Pillertrillaren (1958).

Utmärkelser

1955 utnämndes till slottspredikant på Drottningholms slott

1960 ledamot av andliga ståndet av Kungl Nordstjärneorden

1975 tilldelades Wallinpriset med en guldmedalj

1981 promoverades han till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet

1989 tilldelades han Serafimerordens band ”för framstående insatser som psalmdiktare”

1996 fick Karin Lidman Frostenson uppdraget av Statens konstråd att måla hans porträtt för Statens porträttsamlingar på Gripsholms slott

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå