andersfrostenson

Stipendium hymnologisk forskning

Stipendium för hymnologisk forskning

AF-stiftelsen Psalm och sång har som ändamål att främja psalm, bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till hymnologisk forskning.

Vem kan söka?

Stipendium beviljas i första hand till disputerade forskare och doktorander samt till magister- och masterstudenter för uppsatsarbete vid akademiskt lärosäte. Vilket hymnologiskt projekt som anses relevant avgörs av studiens uppgift, material och frågeställning samt dess överensstämmelse med AF-stiftelsens ändamål. Inriktningarna kan vara teologiska, filosofiska, musikvetenskapliga, litteraturvetenskapliga, historiska, beteendevenskapliga eller annan i överensstämmelse med stiftelsen ändamål. Stiftelsen uppmuntrar tvärvetenskapliga projekt. Stipendium kan sökas enskilt eller tillsammans med andra samt vara en del av ett större projekt eller ett enskilt mindre projekt. I det fall det är flera sökanden anges en huvudsökande. De bedömningskriterier som beaktas rör forskningsidén, projektets vetenskapliga kvalitet, projektets genomförbarhet, dess relevans för hymnologisk kunskap samt projektets anknytning till stiftelsens ändamål.

Beslut och användande

Stipendiet delas ut till en eller flera sökande efter AF-stiftelsens styrelses beslut vid sammanträde i oktober. Beslutet kan inte överklagas. Stipendiet kan inte användas för ledighet från tjänst, det vill säga som lön, utan avser att täcka kostnader i samband med forskningsarbete, såsom utlägg för materialinsamling, fältarbete, resor och uppehälle i samband med materialinsamling.

Redovisning och publicering

Den som beviljas stipendium skall senast inom ett år efter beskedet redovisa hur medlen har använts samt lämna in en kort presentation av forskningsresultatet för publicering på stiftelsens hemsida. Möjlighet till publicering av hela studien i stiftelsens skriftserie kan diskuteras men är inte ett villkor.

Ansökan

Av ansökan skall följande framgå:

  • Den/de sökandes namn, mejladress och postadress
  • CV och publikationsförteckning
  • Forskningsplan (max 10 000 tecken)
  • Kort etisk motivering i det fall det i projektet ingår intervjuer
  • Budget för projektet (ungefärliga kostnader för utlägg)

 

Ansökan skall sammanställas i ett dokument som lämnas in via vår digitala brevlåda på denna sida. Observera att vi inte tar emot ansökningar på annat sätt. Utlysning om hymnologiskt forskningsstipendium sker en gång per år i mitten av september. Om du har frågor är du välkommen att kontakta AF-stiftelsens kansli.

Sista ansökningsdag: ansökan för 2023 är stängd.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå