andersfrostenson

Psalmskola

Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång startade sin första Psalmskola 2005. Hittills har åtta psalmskolor genomförts och den nionde pågår till och med oktober 2024.

I de flesta fall pågår varje psalmskola under två år. Cirka tolv psalmskrivare antas för varje period och gruppen möts vid sex tillfällen i form av internat under två dygn. Psalmskolan leds av Gudrun Rosén och hela styrelsen medverkar vid internaten och som mentorer för deltagarnas eget textskapande mellan sammankomsterna. I psalmskolan medverkar även externa föreläsare och tonsättare med relevanta specialkunskaper. Målet är att deltagarna ska få fördjupad kunskap om psalm och textskrivande samt om tonsättning av psalmtexter.

Utlysning

Till psalmskola 10 inbjuds tidigare deltagare till en fördjupad psalmskola. Vi riktar oss till deltagare som har gått psalmskola 1–4 eller 6–9.

Målet är att fördjupa arbetet med att skapa sång- och psalmtext för församlingsbruk. Det gör vi genom följande metoder:

  • Att arbeta med deltagarnas texter.
  • Att arbeta med bidrag från inbjudna föreläsare samt från deltagarna i gruppen.
  • Att förstärka deltagarnas förmåga att vara mentorer till varandra med styrelsen som resurs
  • Att bredda och fördjupa text och musik genom kreativa övningar.

Plats: Marielunds katolska stiftsgård, Ekerö, utanför Stockholm

Datum:

  • 9–11 okt 2025
  • 22–24 jan 2026
  • 21–23 maj 2026
  • 8–10 okt.2026

Stiftelsen bekostar program, mat och logi samt ger resebidrag.

Ansökan

Du ansöker via formuläret nedan. Till ansökan bifogas tre egna psalmtexter som inte får vara mer än tre år samt bifogas enbart i strofform. Det ska ej vara översättningar eller texter som är skrivna under psalmskolan. Publicerade texter går bra att bifoga men notbilder eller inspelningar ska inte ingå. Texterna anonymiseras vid antagningsförfarandet.

Sista ansökningsdag: 15 december 2024

Beslut

Beslut om antagning till psalmskolan fattas av stiftelsens styrelse och kan inte överklagas.

Frågor?

Du är välkommen att kontakta AF-stiftelsens kansli.

Skicka in ditt bidrag

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå