andersfrostenson

Skriftserie

Kontakta AF-stiftelsens kansli för beställning av verk ur skriftserien. Samtliga verk kostar 100 kr plus porto, om inte annat anges.

Guds kärlek är som stranden, Esbjörn Belfrage, Katarina Frostenson, Ingemar Glemme, Lisbeth Gustafsson, Britt G. Hallqvist, Lars Åke Lundberg, Inge Löfström, Per Olof Nisser, Olle Nivenius. Stockholm: AF-stiftelsen, 1996/2006. ISBN 91-526-2427-7.

Sven Frostenson, Spåren på stranden. Min väg genom Anders Frostensons psalmer och dikter. Stockholm: AF-stiftelsen, 2010. ISBN 978-91-633-7403-6.

Som smultron: texter. AF-stiftelsens skriftserie nr 2, Stockholm: AF-stiftelsen Psalm och sång, 1998. ISBN 91-526-2671-7.

Inger Selander, Perspektiv på moderna psalmer, Stockholm: AF-stiftelsens skriftserie nr 3, Stockholm: AF-stiftelsen Psalm och sång, 1999. ISBN 91-526-2720-9 (utgått).

Psalmerna slår ut under valven i klasar: Stipendiattexter i urval 1999–2001. AF-stiftelsens skriftserie nr 4. Stockholm: AF-stiftelsen Psalm och sång, 2002. ISBN 91-631-2549-8.

Anders Frostenson och Erik Routley, Dogmat och Dikten – om psalmskrivandets grunder. Stockholm: AF-stiftelsens skriftserie nr 5, 2003. ISBN 91-631-3602-3.

Rune Pär Olofsson, …och ett oändligt hem. Om Anders Frostensons väg till den nya psalmen. Stockholm: AF-stiftelsens skriftserie nr 6, 1981. ISBN 91-631 – 8545-8.

Blås på mig, skaparvind! Läsebok om psalm och psalmskapande. Stockholm: AF-stiftelsens skriftserie och Wessmans musikförlag, nr 7, 2022. ISBN 978-91-872-6708-6. Pris: 150 kr plus porto.

Djupt i vårt inre skälver ljuset. Anders Frostensons stiftelse Psalm & Sång 25 år. Stockholm: AF-stiftelsens skriftserie och Wessmans musikförlag, nr 8, 2022. ISBN 978-91-872-6724-6.

Dansa med änglarna. Ett halvsekels sångtexter med kommentarer. Stockholm: AF-stiftelsens skriftserie och Wessmans musikförlag, nr 9, 2023. ISBN 978-91-872-6726-0. Pris: 250 kr plus porto.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå