andersfrostenson

Övrig psalmlitteratur

Aggedal, Jan-Olof, Britt G. Hallqvist: Diktare och teolog. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift, Lund: Arcus, 2014. ISBN 978-91-8855-323-2.

Dejlig er jorden: En studie över psalmens roll i samtiden. Nordhymn, Åbo akademis förlag, 2001

Ekström, Alva, Ordet, testamentet, bekräftelsen, arvet: fyra hörnpelare i Anders Frostensons författarskap och teologi. Licentiatuppsats, Karlstad: Institutionen för samhällsvetenskap, Religionsvetenskap, 2003. ISBN 91-974372-2-0.

Ekström, Alva, Inget är skapat utanför: teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap, Karlstad: Religionsvetenskap, Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, 2006. ISBN 91-7063-047-X.

Ekström, Alva, Och ingen utanför: Inblick och utblick i Anders Frostensons liv och författarskap.
Skellefteå: Artos & Norma, 2010.

Frostenson, Anders, Tystnad, ljus. Dikter, psalmer och böner. Örebro: Libris, 2004. ISBN 91-7195-706-5.

Grundtvig, N.F.S., ”Så skall orden evigt glöda”. Dikter och psalmer av N.F.S. Grundtvig. Stockholm: Proprius, 1998.

Gud är en av oss, Symposium vid Örebro universitet i november 2006 om Anders Frostensons liv och författarskap, 2008. ISBN 978-91-7668-565-5.

Harling, Per (ed.), Swedish Hymns and the Stories Behind Them, Stockholm: Verbum, 2016. ISBN 978-91-526-3490-5.

Harling, Per, För livets skull. Minnen och tankar kring mina psalmer. Uppsala: eget förlag. ISBN 978-91-7565-336-5.

Håkansson, Ragnar, Vi sjunger aldrig på sista versen: Den svenska kyrkokörens historia. Visby: Wessmans musikförlag, 2022. ISBN 978-91-872-6714-7.

Johansson, Karin, Mannakornet: en livshistoria om Ulla Lidman-Frostenson. Alingsås: Karin Johansson, 2011. ISBN: 978-91-633-8596-4.

Mot en ny sång, Sex föredrag om Anders Frostenson hållna vid ett nordiskt hymnologiskt seminarium i Lund 1994. Lund: Religio nr 49, 1998. ISSN 0280–5723.

Möller, Håkan, Den Wallinska psalmen. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1997

Möller, Håkan, Psalmernas värld: Tre studier i 1695 års psalmbok. Biblioteca Theologiae Practicae 102. Skellefteå: Artos & Norma, 2019. ISBN 978-91-7777-116-6.

Nisser, Per Olof, Ett samband att beakta: Psalm, psalmbok, samhälle. Skellefteå: Artos & Norma, 2005. ISBN 917-58-0278-3.

Selander, Inger, När tron blir sång: Om psalm i text och ton. Skellefteå: Artos & Norma, 2008. ISBN 978-917-580-412-5.

Wigorts Yngvesson, Susanne, All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier. Stockholm: Verbum, 2019.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå